Sanovnik.com»Članci»Mistika i Misterije»Duhovi i Priviđenja»Da li znate za svog kućnog duha?

Da li znate za svog kućnog duha?

Iliana AngelovaIliana Angelova
Početnik
73
kućni duh

Iz narodnog predanja u kome žive čudna bića, do savremenog čoveka doprlo je saznanje o domaćim duhovima. U stara vremena svi su verovali u postojanje ovih čuvara doma, a i kada su se doselili u novi dom, imali su običaj da sa ognjišta uzimaju živi ugljen (žar) i nose ga u novi stan da ubede duha čuvara kuće da se preseli sa njima.

Zašto ugljen sa ognjišta?

Jer ljudi su verovali da kućni duh ima zadatak da održava porodičnu vatru i zato živi u ognjištu ili peći, odnosno peć je njegovo lično mesto.

Šta je kućni duh prema ovim starim verovanjima i kako bi ljudi koji žive u toj kući trebalo da se odnose prema njemu?

Kućni duh je super-osetljivo biće. Njegova uloga je uloga čuvara doma. Ova bića pripadaju elementarnim duhovima. To će reći, oni nemaju sopstveni identitet, oni su neka vrsta uslužnih stvorenja koja rade za više hijerarhije.

Ova bića mogu da osete samo ljudi sa oštrijim čulima. Pošto su prirodna bića, svest o njihovom prisustvu datira još od samog početka ljudske civilizacije kada su ljudi stvarali i naseljavali svoje domove. Stari Rimljani su kućne duhove zvali lar, za Slovene su bili stopan, poznati su i kao domovik. Svi narodi imaju svoje legende i priče vezane za kućne duhove.

kućni duh i kamin

Šta radi kućni duh koji živi u određenom domu?

Njegov zadatak je da čuva dom. Pod ovim opštim nazivom ne treba razumeti zaštitu od spoljašnjih napada, već domaći duh brine o atmosferi u porodičnom domu. Nastoji da bude veselo, druželjubivo, da stvori duhovnu harmoniju među stanarima doma. Kada su ljudi u domu istomišljenici, samom duhu je lako stvoriti prijatnu i umirujuću atmosferu.

Pošto su kuća i duh jedno, neke kuće privlače određenu vrstu ljudi. Dobro je da svaki stanovnik doma pokuša da stvori vezu sa kućnim duhom kako bi svoj boravak kod kuće pretvorio u vreme opuštanja, spokoja, koje će stvoriti osećaj sigurnosti i zaštite. Ni stanovi u današnjim ogromnim stambenim zgradama nisu lišeni domaćih duhova.

Kada čovek shvati da je njegov dom živ, može da traži podršku, pomoć. Od pronalaženja izgubljene stvari koju kućni duh može da pokaže, do rešavanja sukoba koji prete da rasture porodicu. Zvuke i znakove koje nalazimo kod kuće ne treba zanemariti, ostavlja nam ih kućni duh koji nas opominje jer želi da nas sačuva od zla.

Facebook
Omiljeno
Twitter
Pinterest