Sanovnik.com»Članci»Mistika i Misterije»Duhovno»Šta je energija svesti

Šta je energija svesti

energija svesti

Pojam energije svesti nema dobro definisano ili široko priznato značenje u naučnom ili filozofskom diskursu. Različiti autori daju različito objašnjenje, ali ne dolaze do opštog zaključka.

Uprkos tome, ako ga tumačimo metaforički ili u kontekstu određenih duhovnih ili filozofskih verovanja, možemo da istražiti nekoliko perspektiva koje će nam dati jasnu predstavu za energiju svesti.

Svest kao energija

Neke filozofske i metafizičke tradicije veruju da je razum ili svest osnovni aspekt Svemira, sličan kao energija smaog izvora života.

U ovom pogledu svest sme smatra dinamičnom silom koja se prožima kroz stvarnost i sa njom komunicira u svim aspektima. Uprkos tome je važno da se kaže da je ova perspektiva često spekulativna i da nije podržana empirijskim dokazima.

Životna energija ili životna sila

U različitim duhovnim tradicijama kao što su određene grane istočnjačke filozofije ili anlternativne medicinske prakse kao Či gong ili Reiki, pojam energije svesti može da se poveže sa životnom energijom ili životnom silom.

koja je energija svesti

Smatra se da ta energija protiče kroz telo i utiče na fizičko, mentalno i duhovno blagostanje. Međutim, ovi koncepti se često shvataju unutar specifičnog kulturnog i filozofskog okriva, iz kog proizilaze i možda ne odgovaraju naučnim objašnjenjima.

Svest i pažnja

Druga interpretacija energije svesti može da se poveže sa subjektivnim iskustvom fokusa, koncentracije i pažnje.

Kada smo potpuno angažovani i prisutni u našem iskustvu, to se može opisati kao stanje povišene energije ili jaka svest. Prakse kao meditacija ili pažnja imaju za cilj da kultivišu taj kvalitet pažnje i svesti.

Na kraju krajeva energija svesti je koncept koji može biti predmet individualne interpretacije, filozofske perspektive ili specifičnih duhovnih okvira. To nije dobro deginisano ili naučno utemeljen pojam.

Facebook
Omiljeno
Twitter
Pinterest