Sanovnik.com»Članci»Mistika i Misterije»Šta je to šesto čulo?

Šta je to šesto čulo?

AdminAdmin
Početnik
13
Šesto čulo

Svet se sastoji od pet kosmičkih elemenata – zemlje, vode, vatre, vazduha i nematerijalnog sveta koji se ne vidi. Iako ne možemo da sagledamo ovaj svet, koji u velikoj meri utiče na naše živote, možemo ući u harmoniju sa njim, koristeći svoju „duhovnu antenu“, tj. naše šesto čulo. Šesto čulo može se razviti kroz duhovnu praksu, u skladu sa pet osnovnih principa duhovnosti, što povećava naš duhovni nivo i omogućava nam da bolje sagledavamo svet i povećavamo svoje iskustvo.

Nematerijalne informacije se mogu primiti kroz:

1) Dozvolu nestvarnom biću da vodi ljudsku ruku da napiše poruku (automatsko pisanje);

2) Vizijom u kojoj čovek može da vidi reči ili odlomke pred očima;

3) Kroz misli. Dobijanje odgovora u svom umu je najveštiji od tri načina.

Nematerijalno znanje se dobija iz jednog od sledećih izvora:

1) Automatski zbog sposobnosti čoveka da stekne Univerzalni um i intelekt;

2) Odgovor na pitanja koja čovek postavlja nestvarnom biću, koristeći svoje šesto čulo, posredstvom Univerzalnog uma i intelekta.

Dobijanje ovog znanja zavisi od niza razloga, kao što je duhovni nivo osobe, koji je jedan od ključnih faktora. Ostali faktori su: motivacija i snažna želja ličnosti, potreba za misijom, dozvola i blagoslov duhovnog vođe sa preko 70% duhovnog nivoa, kao i sudbina čoveka.

Ponekad ljudi imaju predosećanja o različitim stvarima koje se dešavaju ili osećaju da su se određeni događaji desili u prošlosti. Ovo je moguće na dva načina.

Jedan način je putem signala primljenih od nestvarnih bića, kao što su duhovi iz podzemlja ili pakla. Ako duh ili nestvarno biće nema ovu sposobnost, on prima informacije od viših duhova, kao što su viši čarobnjaci, koji imaju ovu sposobnost.

Drugi način je pristup Univerzalnom umu i intelektu. Postoji sedam slojeva Univerzalnog uma i intelekta. U zavisnosti od stepena šestog čula, osoba može biti u stanju da se uključi u niži ili viši sloj.

Čula

Do duhovnog nivoa od 70% verovatnije je će sticanje saznanja putem šestog čula dobijati od inferiornih duhova, pa je to obično praćeno delom crne energije, koja stvara probleme u životu čoveka. Oni koji ne poznaju mehanizme sticanja znanja putem svog šestog čula mogu zanemariti ovaj aspekt i tako slepo verovati u sva stečena znanja. Nerealne slike obično daju neko tačno znanje u početku da bi izazvale poverenje, a zatim daju različite stepene lažnih ili obmanjujućih informacija.

Šesto čulo treba koristiti samo za duhovni razvoj ka ostvarenju Boga, što je krajnji oblik duhovnog rasta. Sa čisto duhovne tačke gledišta, zloupotrebom se smatra kada se šesto čulo koristi za druge stvari, kao što su obični poslovi.

Facebook
Omiljeno
Twitter
Pinterest