Psihologija Boja

Psihologija Boja

Da li znate šta simbolizuju boje i kako utiču na nas? Nezavisno da li govorimo o odeći, boji kose, laka za nokte, bojama u stanu, boje koje birate imaju značenje. Vešto korišćenje boja je garancija za postizanje uspeha u mnogo svera ljudskog života.
Facebook
Omiljeno
Twitter
Pinterest