Život starih Grka

Iliana AngelovaIliana Angelova
Početnik
67
stari Grci

Sve oblasti koje pokrivaju mediteranski region u antičko doba su poznate kao Stara (Drevna) Grčka. Stanovništvo ovih oblasti govorilo je starogrčkim jezikom i nazivalo se Helenima. Stari Grci su takođe vladali obalnim oblastima današnje Male Azije, Kipra, Sicilije, nekim oblastima Apenina i oko Crnog mora, gde su osnovali svoje kolonije.

Organizacija društva u staroj Grčkoj

Stara Helada se sastojala od zasebnih gradova-država, zvanih polisi. Neki od njih bili su skoro veličine sela, ali su drugi, poput Atine i Sparte, bili veliki gradovi. Njihovi zakoni, običaji i način života su se razlikovali, i često su vodili ratove među sobom. Zbog stalne potrebe za više zemlje, stari Grci su kolonizirali mnoge susedne oblasti i tamo doneli svoju kulturu.

Manja jedinica u strukturi života starih Grka od polisa je oikos. Ime oikos je označavalo svaku domaću zajednicu, uključujući porodicu vlasnika i robove koji su radili za njih. Za mnoge stare Grke, oikos je bio njihov ceo kosmos, centar njihovih života. Aristotel kaže da je oikos najmanja jedinica države.

U staroj Heladi društvo je već raslojeno. Plemenske poglavice su bile na čelu i uživale su opšte poštovanje. U vreme rata, među njima se birao glavnokomandujući i svi su mu se potpuno pokoravali. Međutim, važne odluke su donošene na zboru svih starešina, oni su imali odlučujuću ulogu u životu društva. Istaknuti su bili gatari i vidovnjaci, koji su posrednici između ljudi i volje bogova, koje su vidovnjaci tumačili.

Uređenje svakodnevnog života starog Grka

Život i postojanje starih Grka se kretalo između dve glavne sfere - rata i mira. Rat je bio način da drevni narodi steknu dobra – zemlje, robove i strano bogatstvo u osvojenim gradovima, kao i zarobljenike puštene za otkup. Rat je takođe arena u kojoj muškarci pokazuju svoju snagu i hrabrost i stiču priznanje i mesto u društvu.

Starogrčka boginja i stara Grkinja

U vreme mira, stari Grci živeli su jednostavno i u apsolutnom skladu sa prirodom. Obrađivali su zemlju, gajili stada, razvijali zanate kao što su grnčarstvo, kovački zanat, zlatarstvo i drugi, od kojih su živeli. U pogledu rada nije bilo podele. Gospodari i radnici su se zajedno trudili na poljima, a kraljevske žene i kćeri su se bavile tkanjem zajedno sa svojim robinjama.

Važno mesto u životu zauzimali su praznici i veselje, što je odražavalo zadovoljstvo života. U helenskim polisima često su se organizovali simpozijumi na kojima su uživali do zore. Čitali su pesme, svirali na raznim instrumentima i igrali celu noć, a na kraju je organizovana povorka. U ovim proslavama su učestvovali samo muškarci. Njihove žene i ćerke su ostajale kod kuće. Jedino žensko prisustvo je bilo prisustvo takozvanih Heterisa, drevnih žena plaćene ljubavi kojima je bilo dozvoljeno da se vesele sa muškarcima.

Važan deo života starih Grka bilo je obožavanje bogova, za koje su se Grci redovno interesovali, jer se verovalo da bogovi posmatraju živote ljudi i vode ih sa božanske planine Olimpa. Bogovima su prinošene žrtve kao znak poštovanja i ponovo su organizovane proslave, često praćene takmičenjima.

Facebook
Omiljeno
Twitter
Pinterest