Mogulsko carstvo

Iliana AngelovaIliana Angelova
Početnik
73
Mogulsko carstvo

Dolina reke Gang se često naziva kolevka civilizacije, jer je ovde čovečanstvo stvorilo prve države na mapi sveta. Zbog toga istorija sa velikim interesovanjem proučava nasleđe koje su na teritoriji savremene Indije ostavili narodi koji su ovde nekada živeli.

Jedna od najsjajnijih stranica ove istorije je era Velikih Mogula, koji su stvorili zaista jedinstveno carstvo koje je ujedinilo nacije i pomirilo ljude različitih religija.

Ništa slično nije postojalo ranije na drevnoj zemlji Indije, a ta činjenica izaziva sve veće interesovanje za fragmente koji su ostali od te zemlje.

Iznenađujuće, istoričari tvrde da je dinastija Velikih Mogula, koja je tri veka vladala indijskim potkontinentom, nastala sasvim slučajno. Pod određenim okolnostima, istorijska spirala bi se okrenula u drugom pravcu. Istorijski razvoj, međutim, ima svoju logiku, koja sugeriše da su se događaji razvijali na ovaj način i danas se možemo diviti onome što je stvorila ova moćna imperija.

Istorijski navodi o dinastiji Velikih Mogula

Zašto moguli i zašto veliki? Ovo je prvo pitanje koje postavlja svako ko sazna za srednjovekovnu imperiju na teritoriji današnje Indije.

Sami Moguli sebe nikada nisu tako zvali. Ovo ime je lokalno stanovništvo dalo osvajačima. Muhgali ili Muguli su bili naziv za stanovnike Mogolistana, koji je uključivao severnu Indiju i južnu centralnu Aziju.

Otuda i naziv dinastije, koji su usvojili i koristili Britanci, pa preovladava u istoriografiji.

Avganistan danas ima malu populaciju od samo oko 2.000 ljudi koji govore arhaični dijalekt mongolskog jezika i sebe nazivaju Mogulima. To su potomci vojske osvajača, odnosno vojske Velikih Mogula.

Mogulska imperija

Veliki Moguli su bili carstvo koje su Turci stvorili nakon osvajanja Indije i zemalja oko nje u 16. veku. Mogulsko carstvo je bila izuzetno bogata zemlja. Njeni sultani tonuli su u raskoši i istovremeno ne mogu da razbiju mrežu palatskog bontona, ponosa, ambicija i borbe za moć.

Stvaranje Mogulskog carstva

Šta je omogućilo stvaranje Mogulskog carstva, ko je bio deo carstva i koji su događaji tome prethodili?

Ovu poznatu zemlju stvorila su različita plemena Centralne Azije. Predstavnici Turaka, Mongola i drugih etničkih grupa, predvođeni Baburom, ušli su na teritoriju savremene Indije i uspeli da se tamo zadrže oko 300 godina.

Tokom srednjeg veka na teritoriji Indije nije postojala jaka država. Pod vlašću jednog ili drugog vladara nastaju male, brojne države, koje se obično raspadaju posle smrti tog vladara. Ne uspevaju da stvore trajnu uniju jer nisu spremni za dijalog.

U V veku su na teritoriju Indije počela da upadaju razna strana plemena, ali ni ona nisu uspela da se učvrste na indijskom tlu. Ipak, pokušaji su nastavljeni tokom čitavog veka.

U VI i VII veku bilo je prvih pokušaja državnog ujedinjenja, ali svi su bili neuspešni.

U 11. veku muslimani su iskoristili sukobe lokalnih vladara i ušli u Indiju, zauzevši mnogo zemlje. Dva veka kasnije, osnovan je Delhijski sultanat, sa prestonicom u Delhiju.

Skoro svi spomenici lokalne indijske kulture su uništeni, džamije su podignute umesto hramova i svetilišta.

Muslimanska vojska je bila toliko moćna da je uspela da pruži dostojan otpor Mongolima u 13. veku. Međutim, posle 100 godina, Tamerlan je uspeo da uzdrma otpor Sultanata i to je bio preduslov za uspeh Mogula. U prvoj četvrtini 16. veka, sultanat je već izgubio deo svojih teritorija i bio je uglavnom koncentrisan oko glavnog grada Delhija. Postao je temelj na kome je bila izgrađena moć Velikog mogulskog carstva.

U isto vreme, u 15. i 16. veku, u južnoj Indiji su postojale država Vidžaja i muslimansko Bahmanidsko carstvo.

Godine 1498. Portugalci su se prvi put pojavili na obali Indije i uspostavili se na zapadnoj obali. Vasko da Gama obilazi Afriku i stiže u Kalkutu, otkrivajući morski put do Indije. Portugalci su uspostavili svoju dominaciju nakon bitaka sa svojim rivalima, a 1510. godine su tamo već imali garnizon. Tako su Evropljani prodrli i u Indiju.

U takvoj istorijskoj situaciji, početkom 16. veka, na ostacima Delhijskog sultanata, Babur Zahir ad-Mohamed (1483-1530) stvorio je novu moćnu državu, imperiju Velikih Mogula.

Prvobitni osnivač, Babur, bio je potomak Džingis-kana po majčinoj strani i Tamerlana po očevoj strani. U početku je bio gospodar malog domena oko Fergane u centralnoj Aziji.

Baburu je oduzeto teritorijalno nasleđe u Centralnoj Aziji i okrenuo se indijskom potkontinentu da zadovolji svoje ambicije. Pokazao se kao dostojan naslednik svojih velikih predaka i sa samo 14 godina krenuo je u pohod protiv Delhijskog sultanata. Ima malu vojsku od samo 20 hiljada ljudi, ali ima vojni talenat i stvara divnu artiljeriju.

Godine 1526. Baburova vojska je pobedila vojsku Delhija u bici kod Panipata, a sledeće godine, posle pobede nad radžputskim snagama, stupio je na presto u Delhiju. Ovo je bio početak Mogulskog carstva.

Granice Baburovog carstva u najboljim vremenima protezale su se od Kabula do Bengala. I samo ime Veliki Moguli dali su Evropljani, oduševljeni ogromnim bogatstvom carstva.

Veliki Moguli su vladali Indijom od 16. do 18. veka, a njihove teritorije su obuhvatale i modernu Indiju i Avganistan. Iz ove dinastije proizašlo je 15 sultana. Ne pamte se svi po velikim delima.

Jedan veliki osvajač ostaje legendaran - Akbar, koji se smatra pravim osnivačem dinastije, kao i Šah Džahan, koji je sagradio Tadž Mahal.

Akbar, takođe zvani Veliki, bio je Baburov unuk. Ratovima i diplomatskim sredstvima proširio je teritoriju carstva, stvorio vladajuću elitu koja mu je bila lojalna, razvio kulturu i trgovinu sa Evropljanima.

Tadž Mahal i Moguli

Akbar je dao slobodu veroispovesti i izgladio kulturne razlike između podanika. Iza sebe ostavlja jaku zemlju sa stabilnom ekonomijom.

Pod Akbarovim unukom, Šah Džahanom, veličanstvenost Mogula dostigla je svoj vrhunac. Živi dokaz za to je Tadž Mahal, biser carske arhitekture. Međutim, troškovi izgradnje su bili toliko značajni da prevazilaze ogromne mogućnosti bogate imperije. Ekstravagancija vladajuće dinastije neminovno vodi u propadanje, a niz upravljačkih odluka vodi u haos. Pokušaji da se obnovi moć carstva pod Šah Džahanovim naslednikom bili su kratkog veka.

Kraj Mogulskog carstva

Veliko mogulsko carstvo je neprestano napadano od raznih plemena i naroda, kao i od Evropljana koji su pokušavali da osvoje Indiju.

Godine 1858. izbio je ustanak indijskih vojnika plaćenika, sipoja, a zatim je Britanija zauzela Delhi, koji je bio samo bleda kopija nekada velikog carstva.

Poslednji Veliki Mogul - Bahadur Šah, je prognan i umro je u Rangunu 1862. Ovim se zvanično završava Veliko mogulsko carstvo.

Facebook
Omiljeno
Twitter
Pinterest